*شرايط استفاده*

*شرايط استفاده از رسانه گلدن تاک*

با ياد خداوند...رسانه گلدن تاک شبكه يي ارتباطي و كاملا مستقل است كه با هزينه هاي شخصي راه اندازي شده و هدف اصلي آن فراهم نمودن محيطي صميمي براي گفتگو , ارتباط , تبادل تجربه آموزشي و ارائه آثار و ايده هاي خلاقانه كاربران با يكديگراست.گلدن تاک رسانه يي هنري اجتماعيست..به اصول اخلاقي و فرهنگ ايراني پاي بند است ..به همه اديان الهي دنيا احترام ميگذارد وهيچ علاقه يي به وارد شدن و پرداختن به موضوعات و بحث هاي سياسي بخصوص موضوعات مربوط به امنيت ملي دولت و حكومت ايران در اين رسانه را ندارد..و از هيچ فرد گروه فرقه دسته حزب و مكتب سياسي خاصي در اين كشور و خارج از آن حمايت و جانبداري نمي كند.توهين به اديان اشخاص حقيقي و حقوقي قوميت و مليت در اين رسانه ممنوع است .عضويت در اين شبكه به منزله ي پذيرش و رعايت موارد مطرح شده فوق ميباشد

تبصره ها

*